Offshore-industrieslangen

Resistent.
Ook onder de meest extreme omstandigheden.

HANSA-FLEX industrieslangen voor maritiem gebruik overtuigen door zeer hoge materiaalresistentie en productdiversiteit.

 

Als systeempartner verzorgt HANSA-FLEX het complete spectrum van slangleidingen voor schepen, booreilanden, krachtcentrales, windparken en ander offshore werk Alles uit één hand: dat betekent niet-gedeelde verantwoording, geen verbindingen, meer budgetzekerheid en optimale beschikbaarheid. Door jarenlange contacten met werven en rederijen is een bijzondere know-how betreffende industrieslangen voor het gebruik in zeewater ontstaan. Het resultaat is: robuuste producten die ontworpen zijn om onder de extreemste omstandigheden te gebruiken en de noodzakelijke veiligheid voor mens en milieu garanderen.

 

Koelwater, lucht en chemicaliën worden precies zo veilig getransporteerd als brandstof of smeerolie. De slangen zijn zeer resistent tegen zeewater, trillingen, temperatuurinvloeden, ozon en abrassieve media. In dit geval moet de nadruk gelegd worden op PTFE-ribbelslangen. Zij zijn naast de genoemde eigenschappen niet brandbaar en houden zelfs ook wanneer ze een geringe doorsnede hebben hun binnendiameter, zonder te knikken. Ze zijn speciaal ontworpen voor ruimtebesparend gebruik aan boord. Bovendien kunnen ook speciale uitvoeringen worden gemaakt, die galvanische stromen onderbreken en daardoor metaalcorrosie tegen gaan.

 

Kwaliteitsborging

 

HANSA-FLEX stelt hoge eisen voor wat betreft de kwaliteit van de offshore-industrieslangen. Wij zijn ervan bewust, dat het om veiligheidsrelevante componenten gaat. Daarom hebben wij regelmatig contact met onze leveranciers en wordt de productkwaliteit door uitvoerige tests consequent gegarandeerd.

 

Advisering en engineering

 

HANSA-FLEX levert complete oplossingen, die van A tot Z op individuele toepassingen zijn gericht. Door jarenlange ervaring met zeewater kan bij nieuwe ontwikkelingen gedurende alle fasen van projecten competent geadviseerd worden. De engineering omvat de knowhow-transfer, het maken van modellen, het optimaliseren van de componenten tot aan de serieproductie, het uitvoeren van tests en het toelatingsproces en ook een gedetailleerde documentatie.

 

Originele onderdelen met X-CODE

 

Alle slangleidingen krijgen een X-CODE, die direct op de armatuur wordt gegraveerd. Daardoor is gegarandeerd, dat wanneer het nodig is, direct een identiek onderdeel besteld en geleverd kan worden. Niet-geplande stilstandtijden worden daardoor tot een minimum gereduceerd. Door het gebruik van originele onderdelen worden bovendien alle risico's uitgesloten, die ontstaan bij vreemde producten, die niet voldoen aan de specificaties.

 

Op alle wereldzeeën thuis

 

HANSA-FLEX industrieslangen – offshore

 • Voor alle maritieme werkzaamheden
 • Voor het transport van water, lucht, chemicaliën, brandstoffen, smeeroliën en andere vloeistoffen.
 • Compleet spectrum met nominale diameters van 25 tot 200
 • Zeer resistent tegen zeewater, abrassieve media, ozon en vibraties
 • Zwaar ontvlambaar
 • Zeer veel aansluitvarianten
 • Oplossingen op maat
 • Advies tijdens alle fasen van uw projecten
 • Uitvoering van alle tests en toelatingsprocedures
 • Technische documentatie
 • Training van de medewerkers
 • X-CODE voor een veilige identificatie bij vervanging
 • Originele onderdelen