De visie van HANSA-FLEX

HANSA-FLEX staat voor 

 

Dit geldt intern voor alle collega´s en naar buiten toe in de zakelijke relaties met onze partners.


Waar wij naast de visie voor staan en wat wij niet tolereren, leggen wij vast in de gedragscode. Deze vormt een aanvulling op onze visie. Beide vormen de grondslag voor ons dagelijks handelen. Van elke medewerkster en elke medewerker wordt verlangd dat ze hierover communiceren en erop staan dat conform deze principes wordt gehandeld.

Met elkaar

 • Wij benaderen elkaar met achting en respect.
 • Wij gaan met elkaar om als partners en staan voor elkaar in.
 • Wij communiceren open en eerlijk met elkaar.
 • Wij informeren onszelf en anderen.
 • Wij maken deel uit van een geheel.

Verantwoordelijkheid

 • Wij leveren kwaliteit en verwachten deze ook van onze zakenpartners.
 • Wij eisen verantwoordelijk handelen.
 • Wij vragen kritisch naar het waarom en respecteren andere meningen.
 • Wij kennen onze verantwoordelijkheden naar collega´s en zakelijke partners toe, en dragen die ook. 

  Betrouwbaarheid

  • Wij houden onze beloften.
  • Wij vertrouwen onze collega´s en partners.
  • Wij staan voor zekerheid.

  Milieubewustzijn

  • Wij voeren een beleid dat zuinig omgaat met grondstoffen.
  • Wij vermijden gevaren voor milieu en gezondheid.
  • Wij eisen efficiënte omgang met energie in de hydrauliek, bij onze klanten, producten en dienstverleningen.
  • Wij hebben oog voor de milieuvriendelijkheid van onze processen.

  Ontwikkeling

  • Wij ontwikkelen milieuvriendelijke producten en dienstverleningen.
  • Wij bouwen onze vakkundige competentie continu uit.
  • Wij vragen veel van onze medewerkers en stimuleren hen.
  • Wij ondersteunen onze partners door advies en scholing. 
  • Wij werken allemaal samen aan het succes van HANSA-FLEX.

  Flexibiliteit

  • Wij stellen ons in op de individuele behoeften van onze partners.
  • Wij bieden onze collega´s flexibele, zich over het hele concern uitstrekkende inzetmogelijkheden.
  • Wij herkennen veranderingen in een vroeg stadium en spelen onmiddellijk daarop in.

  WIJ zijn HANSA-FLEX!